Công cụ tìm phạm vi Laser 1064nm

Công cụ tìm phạm vi Laser 1064nm

  • Công cụ tìm phạm vi Laser 1064nm-80

    Công cụ tìm phạm vi Laser 1064nm-80

    Đi-ốt năng lượng cao được bơm bằng tất cả laser Q-switched trạng thái rắn ở bước sóng 1064nm có năng lượng xung đơn cao, thời lượng xung ngắn và công suất cực đại cao, được sử dụng rộng rãi trong phạm vi laser, nghiên cứu khoa học, v.v.。