Laser đi-ốt đa chế độ 1920nm

Laser đi-ốt đa chế độ 1920nm