Hệ thống đo lường thái độ

Hệ thống đo lường thái độ

  • Hệ thống đo lường thái độ

    Hệ thống đo lường thái độ

    MS-100A0 là thái độ ba bậc tự do dựa trên công nghệ vi cơ (MEMS)

    Hệ thống đo lường, con quay hồi chuyển MEMS hiệu suất cao tích hợp và máy đo gia tốc MEMS, thông qua thuật toán lọc sẽ tính toán góc nghiêng, góc cuộn và góc hướng của sóng mang trong thời gian thực.cũng có thể tùy chọn kết hợp với từ kế để đạt được khả năng tìm hướng bắc có độ chính xác cao và vận tốc góc 3 trục đầu ra và gia tốc 3 trục được sử dụng để điều khiển chuyển động.