Loạt mô-đun mạch điều khiển

Loạt mô-đun mạch điều khiển

  • Mô-đun bộ khuếch đại giới hạn băng tần Ku

    Mô-đun bộ khuếch đại giới hạn băng tần Ku

    Mô-đun điều khiển dành cho mặt đất của một đơn vị quân đội Giá trị tiêu biểu Chế độ khuếch đại tiếng ồn thấp hạn chế được cung cấp bởi kênh nhận của khối radar, sản phẩm nhận ra tín hiệu nhỏ ở tần số Ku b và Khuếch đại tiếng ồn thấp và lớn- chức năng giới hạn tín hiệu.

    Tiếng ồn thấp;khả năng chống kiệt sức cao;sự tiêu thụ ít điện năng;thiết kế kín.