Hệ thống định vị tích hợp sợi quang

Hệ thống định vị tích hợp sợi quang

  • Hệ thống định vị tích hợp sợi quang

    Hệ thống định vị tích hợp sợi quang

    Hệ thống định vị tích hợp sợi quang S300D dựa trên con quay hồi chuyển sợi quang vòng kín, máy đo gia tốc và bảng nhận GNSS cao cấp, thông qua triển khai thuật toán giải pháp điều hướng và kết hợp đa cảm biến để đáp ứng nhu cầu của thiết bị di động có độ chính xác trung bình và cao hệ thống đo lường, UAV lớn, v.v.

    Lĩnh vực ứng dụng yêu cầu đo lường chính xác thái độ, tiêu đề và thông tin vị trí.