sê-ri LNB

sê-ri LNB

  • Ku LNB(HX-KuLNB)

    Ku LNB(HX-KuLNB)

    LNB băng tần Ku chủ yếu bao gồm kênh nhận, bộ khuếch đại nhiễu thấp và mạch dao động cục bộ;nó khuếch đại tín hiệu nhiễu thấp của băng tần Ku từ vệ tinh và chuyển đổi xuống băng tần S/L.Sản phẩm có các đặc điểm về độ tin cậy cao và kích thước nhỏ, và sản phẩm được sử dụng trong các thiết bị đầu cuối mặt đất của vệ tinh.

    Tiếng ồn thấp;ổn định tần số cao;kích thước nhỏ;tiếng ồn giai đoạn thấp;các chỉ số hiệu suất đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế.