Hệ thống định vị tích hợp vệ tinh/quán tính cáp quang

Hệ thống định vị tích hợp vệ tinh/quán tính cáp quang

 • Hệ thống định vị tích hợp vệ tinh/quán tính cáp quang

  Hệ thống định vị tích hợp vệ tinh/quán tính cáp quang

  Hệ thống định vị tích hợp sợi quang FS100 bao gồm con quay hồi chuyển sợi quang vòng kín có độ chính xác cao, thạch anh

  Gia tốc kế linh hoạt và bảng nhận GNSS cao cấp, thông qua sự kết hợp và hướng dẫn đa cảm biến

  Hiện thực hóa thuật toán tính toán trên không, cung cấp thông tin vị trí, tốc độ và vị trí điều hướng có độ chính xác cao cho thế giới bên ngoài

  thông tin để đáp ứng yêu cầu đo lường và kiểm soát độ chính xác cao.