loạt kênh RF

loạt kênh RF

  • chuyển đổi xuống thu nhỏ

    chuyển đổi xuống thu nhỏ

    Dòng thiết bị này bao gồm bộ khuếch đại, bộ trộn lọc thông dải, bộ lọc thông thấp, bộ khuếch đại, bộ lọc bảng âm thanh và các thành phần khác, chức năng chính là chuyển đổi tín hiệu sóng mang tần số vô tuyến cao thành tín hiệu tần số trung gian, dễ dàng cho tín hiệu xử lý và được sử dụng rộng rãi trong máy thu của hệ thống truyền thông. Các thành phần áp dụng quy trình tích hợp lai, có kích thước nhỏ và đáng tin cậy. Nó có các đặc tính của mức tăng cao và độ ồn thấp.

    Tích hợp cao, kích thước nhỏ;con số tiếng ồn thấp;yêu cầu công suất dao động cục bộ nhỏ;kết hợp 50Ω tốt, dễ sử dụng theo tầng;đáp ứng các yêu cầu trên không và ném bom.