Chuỗi ma trận chuyển mạch

Chuỗi ma trận chuyển mạch

  • Ma trận chuyển mạch L-Band

    Ma trận chuyển mạch L-Band

    Sản phẩm thực hiện chuyển đổi hoàn toàn không chặn 12 × 12 và có chức năng điều khiển cục bộ ở chế độ kết nối bên trong của giao diện đầu vào và đầu ra;nó có chức năng chuyển mạch điều khiển cục bộ/từ xa để thực hiện điều khiển cục bộ và giám sát thiết bị từ xa;nó có chức năng báo cáo trạng thái, có thể báo cáo trạng thái của từng kênh của thiết bị cho hệ thống con điều khiển phụ Nhận;có khả năng nhận và xử lý các hướng dẫn điều khiển và cấu hình vĩ mô của hệ thống con điều khiển phụ, đồng thời báo cáo phản hồi điều khiển cho hệ thống con điều khiển phụ nhận;với chức năng bảo vệ tắt nguồn, các thông số cấu hình ban đầu có thể được giữ lại sau khi mất điện;nguồn điện Mô-đun sử dụng chế độ chờ nóng dự phòng kép.

    12×12, hoán đổi hoàn toàn không chặn.