Dụng cụ nghiêng có độ chính xác cao

Dụng cụ nghiêng có độ chính xác cao

 • Dụng cụ nghiêng độ chính xác cao

  Dụng cụ nghiêng độ chính xác cao

  AS001 là một cảm biến gia tốc ba trục dựa trên công nghệ vi cơ.

  Đồng hồ tốc độ áp dụng công nghệ thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến để đạt được độ chính xác cao trong điều kiện làm việc phức tạp.

  Thông tin độ nghiêng độ.Sản phẩm này đánh giá hiệu suất của máy đo độ nghiêng servo và sử dụng mô phỏng 4~20mA

  Có hai dạng xuất hình và xuất số.