loạt kênh

loạt kênh

  • Mô-đun kênh RF nền tảng

    Mô-đun kênh RF nền tảng

    Đơn vị kênh RF chứa hai kênh chuyển đổi xuống, mỗi kênh bao gồm bộ lọc RF, bộ khuếch đại tạp âm thấp, bộ chuyển đổi xuống, bộ lọc IF, bộ khuếch đại IF, bộ khuếch đại AGC, bộ tổng hợp tần số, mạch đồng hồ, bộ tạo dao động tinh thể, điều khiển nguồn điện và các mạch khác , nằm giữa thiết bị ăng-ten và thiết bị băng gốc, thực hiện khuếch đại tạp âm thấp, lọc RF, giảm chuyển đổi, lọc và khuếch đại tần số trung gian trên tín hiệu tần số vô tuyến mà thiết bị ăng-ten nhận được và gửi tín hiệu tần số trung gian đến thiết bị băng cơ sở .

    Kênh có các đặc điểm về kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, độ lợi cao và khả năng triệt tiêu xuyên điều chế bậc ba cao.