loạt bộ lọc

loạt bộ lọc

  • Bộ lọc khoang L -band

    Bộ lọc khoang L -band

    Sản phẩm có giá trị Q cao, tổn thất chèn thấp, khối lượng nhỏ và các đặc tính khác, được thiết kế cho các ứng dụng hàng không vũ trụ, chống địa chấn, áp suất thấp, thiết kế xả vi mô, đáp ứng yêu cầu của nhu cầu ứng dụng không gian và độ tin cậy cao.

    Giá trị Q cao, tổn thất thấp;độ tin cậy cao;sức đề kháng áp suất không khí thấp;đáp ứng các yêu cầu của tàu vũ trụ, trên không và bom.