Chuyển động hồng ngoại không làm lạnh sóng dài (1280)

Chuyển động hồng ngoại không làm lạnh sóng dài (1280)

  • Chuyển động hồng ngoại không làm lạnh sóng dài (1280)

    Chuyển động hồng ngoại không làm lạnh sóng dài (1280)

    Các thành phần lõi hồng ngoại không được làm mát 1280 × 1024, sử dụng thuật toán hình ảnh tuyệt vời để đảm bảo lõi có hiệu suất hình ảnh tốt trong các môi trường khác nhau, với đầu ra analog và đầu ra video kỹ thuật số cameralink, có thể được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị tìm kiếm, phương tiện, điểm tham quan và các dịp khác