Dòng linh kiện mạch điều khiển

Dòng linh kiện mạch điều khiển

  • Ma trận chuyển mạch MM200MHz~2000MHz

    Ma trận chuyển mạch MM200MHz~2000MHz

    Ma trận chuyển mạch 200MHz~2000MHz là hai nhóm tín hiệu tần số vô tuyến từ ăng-ten được phân chia, khuếch đại, Lựa chọn chuyển mạch và lọc để đạt được chức năng nguồn chuyển mạch đầy đủ 2×2 và lựa chọn kênh đầu ra.

    Chuyển đổi hoàn toàn 2×2, sáu tùy chọn đầu ra băng tần;cách ly cao;tính nhất quán về biên độ và pha;loại bỏ ngoài băng cao.